G-G-Consulting

Godrun Gaarder, tysk norske særtrekk, det man har felles, kultur, forskjellene
Det første vi bør kunne innrømme for oss selv er at vi ikke vet nok om hverandre og hverandres kultur, historie og tradisjoner.
Vi tror ofte at det ikke finnes særlige forskjeller mellom våre land. Vi tror at vi er ganske like. Men vi bør være ærlige nok til å ville se de avgjørende forskjellene og ta dem innover oss, slik at vi har et godt utgangspunkt for å forstå hverandre bedre.
Er du interessert i målrettet og positiv kommunikasjon på tysk? Du vil unngå misforståelser? Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

— Godrun Gaarder